Fantasy 2
1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


a. a cloak
d. a cyclops
h. an executioner
l. a hunchback
p. Medusa
b. a fortune teller
e. a dagar
i. a magic wand
m. a demon
q. a geenie
c. a caveman
f. a monk
j. a club
n. a spell
r. a unicorn
g. a crest
k. armor
o. Pegasus